Mānuka & Kawakawa Lip Balm

Mānuka & Kawakawa Lip Balm

Regular price $10.90

Te Waoku Mānuka & Kawakawa Lip Balm.

Ingredients: Mānuka 16 +, kawakawa extract, beeswax, sunflower oil. 5g.

Made in Feilding, Aotearoa New Zealand.